Fibreglass Recycling Europe

Fibreglass Recycling Europe tilbyder indsamling, transport og en løsning til 100% genanvendelse af glasfiber affald. Indsamling tilbydes i Tyskland, og nabolandene (DK, NL, B, F, AT, CH). Glasfiberaffaldet bliver gennem en innovativ behandling på et specialdesignet oparbejdningsanlæg i Bremen, forvandlet til et ensartet højkvalitets produkt som erstatter råstoffer til cementproduktion. Den afgørende fordel er, at der ingen restprodukter produceres i processen. Der er derfor tale om en 100% genbrugsløsning. Ensartetheden i det færdige produkt opnås ved, at alt materiale behandles på ét anlæg, centralt placeret i Europa.

 

Fibreglass Recycling Europe tilbyder overalt en fuldstændig løsning, fra opsamling til fuldstændig genanvendelse. Vi har i hvert af vores partnerlande en kontaktperson, som sikrer en optimal løsning under hensyntagen til lokale forhold.

 

Firmaer som indgår kontrakt om benyttelse af denne løsning i forbindelse med håndtering af glasfiber restprodukter, får licens til at benytte Fibreglass Recycling Europe´s logo i markedsføring, som et kvalitetsstempel for miljøvenlig og bæredygtig affaldsbehandling, og opnår herved en øget værdi. Logoet må benyttes i papirform og digitalt. På selve produktet kan logoet påsættes som print direkte, som påklæbet label, eller påstemples.

 

Med Fibreglass Recycling Europe sætter vi nye standarder for genanvendelse af glasfiber. Processen skaber samklang mellem producenten og miljøet med sin bæredygtige løsning, og viser at det er muligt at genanvende glasfiber miljømæssigt forsvarligt, på en ren måde, som ikke efterlader nogen ny miljømæssig belastning.

Mika Lange

neowa GmbH

Stadtkoppel 34

D-21337 Lueneburg

Fon +49 (4131) 287495-0

denmark@fibreglass-recycling.eu

Get more information:Glasfiber – Produktionsaffald

Produktionsaffald, såsom pultruderingsprofiler, gastanke, rør, lodder, lastvognsspoilere, vaskeborde, tanke, kasser, lysgitre, bygningskonstruktioner, døre m.m.


Udtjente vindmøllevinger

Udtjente vindmøllevinger udgør et af de største og vanskeligste affalds emner, og her er der behov for en helt speciel logistik løsning. Vi tilbyder at udføre en ren neddeling direkte på stedet, hvor møllevingen nedtages, afhentning og miljørigtig genbrug. Èn leverandør af samtlige ydelser.


Glasfiberstøv

Glasfiberstøv opstår ved efterbehandling af elementer, og stammer fra slibning, savning, boring og fræsning i glasfiberemner. Støvet opsamles ved udsugning, og bliver enten opsamlet i bigbags, eller presset til briketter.Product liability

With respect to product responsibility, Section 23 of the German Law on Life-Cycle Management states: “Any party developing, producing, processing or selling products shall be responsible for the product”. The party is responsible for the environmentally compatible utilization of all materials used. In this respect, glass fibre places an especially high responsibility on the manufacturer and distributor. The irritant effect of the substance requires extreme care and additional protection during the manufacturing process.

By applying Fibreglass Recycling Europe, you will shoulder this responsibility. We offer the complete service of recycling glass-fibre waste guaranteeing 100 percent utilization: from volume and material analysis on site, transport to the closest certified recycling facility and up to the complete utilization of the substitute.

 

We support you in your product liability!